Sangue di Giuda DOC BIO

等级和规格,
75 cl, 起泡红葡萄酒, DOC

为 Canneto Pavese 地区最具特色, 最优秀的甜味红葡萄酒。

 

颜色: 闪亮的红宝石色
香味: 强烈, 高雅, 余味不绝, 伴有细微红色水果, 烟草, 杏, 块菌和肉桂皮的香味
口感: 甜润, 柔和, 酒体丰满且非常新鲜
酒精含量: 6-7%
建议食用温度: 14°C
搭配: 新鲜火腿香肠和软奶酪的最佳选择, 还可与发面甜食 (panettone, pandoro), 饼干, 糕点和干果共用。
葡萄品种: 65% Croatina – 25% Barbera – 10% Ughetta di Canneto

 

AWARDS: Awards won PDF download

pdf格式下载葡萄酒卡

在我们的网上商店购买