Buttafuoco DOC BIO

等级和规格
75 cl, 起泡干红葡萄酒, DOC

 

颜色: 石榴宝石般的深红色
香味: 浓郁柔和。富含果香
口感: 干爽, 浓郁, 酒体丰满, 清新柔和。
酒精含量: 13%
建议食用温度: 16°C
搭配: 偏爱烤红肉, 红烧肉和炖肉, 烤鹅及秋白菜
葡萄品种: 30% Barbera – 50% Croatina – 20% Ughetta di Canneto

 

pdf格式下载葡萄酒卡

在我们的网上商店购买